Aannemers worden ingedeeld in bepaalde klassen, naargelang de omvang van de werken die zij mogen uitvoeren.
vb. 8560